افتخارات مدرسه      
 ادامـــــه ...
 
 
 
تابلو اعلانات
 

مدارک ارزشیابی سالیانه(همکاران)

برنامه ثبت نام دانش آموزان
ورودی پایه دوم:
الف-خ 1 شهریور
د-غ 2 شهریور
ف-ن 3 شهریور
ورودی پایه سوم:
الف-چ 4 شهریور
ح-ش 5 شهریور
ص-ه‍ 8 شهریور
ورودی پایه چهارم:
الف-د 9 شهریور
ر-ق 10 شهریور
ک-ن 11 شهریور

مدارک ثبت نام

قابل توجه دانش آموزان:
 قرائت‌خانه مدرسه مشروط به حدنصاب رسيدن آمار، از اول شهريوردائر مي شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مدرسه تماس بگیرید.

 
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
دفتر نمایندگی مرکز ملی استعدادهای درخشان
دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد
 

 
Loading
  
نیازمندی‌ها
 
  
  
آینه تلاش
نشریه آینه تلاش
گزارشی از موفقیت‌های دانش آموزان
دبیرستان شهید صدوقی یزد:سال تحصیلی 90-89
(1.6MB)
 

سال تحصیلی 89-88
(2MB)


سال تحصیلی 88-87
(1.5MB)