افتخارات مدرسه
 
 

 
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
دفتر نمایندگی مرکز ملی استعدادهای درخشان
دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد
 

 
Loading
  
نیازمندی‌ها
 
  
  
آینه تلاش
نشریه آینه تلاش
گزارشی از موفقیت‌های دانش آموزان
دبیرستان شهید صدوقی یزد:سال تحصیلی 90-89
(1.6MB)
 

سال تحصیلی 89-88
(2MB)


سال تحصیلی 88-87
(1.5MB)