افتخارات مدرسه
 
 
تابلو اعلانات
 
 
Loading
  
نیازمندی‌ها
 
  
  
آینه تلاش
نشریه آینه تلاش
گزارشی از موفقیت‌های دانش آموزان
دبیرستان شهید صدوقی یزد:سال تحصیلی 90-89
(1.6MB)
 

سال تحصیلی 89-88
(2MB)


سال تحصیلی 88-87
(1.5MB)