افتخارات مدرسه


      
 ادامـــــه ...
 
 
 
تابلو اعلانات
 

 
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
دفتر نمایندگی مرکز ملی استعدادهای درخشان
دبیرستان پسرانه استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد
 

 
Loading
  
نیازمندی‌ها

اطلاعات مدرسه
(اطلاعات تماس، کادر اجرایی، برنامه مشاوران و آمار کلاسی)

آزمون های علمی مدرسه:
پایه اول: دوشنبه 13/08/92 مرحله ی اول – دوشنبه 11/09/92 مرحله دوم
پایه دوم: شنبه 11/08/92 مرحله ی اول – شنبه 09/09/92 مرحله ی دوم
پایه سوم: پنجشنبه 09/08/92 مرحله ی اول – پنجشنبه 07/09/92 مرحله ی دوم

اولین مرحله آزمون سنجش علمی استان (پایه‌های اول تا سوم): 20 آذر 92

کنکور آزمایشی ویژه پایه چهارم:
مرحله اول: دوشنبه 29/07/92
مرحله دوم: چهارشنبه 29/08/92
مرحله سوم: سه شنبه 26/09/92
مرحله چهارم: یکشنبه 27/11/92
مرحله پنجم: یکشنبه 25/12/92
مرحله ششم: هفته آخر فروردین 93

 
بارم بندی دروس متوسطه و پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 93-92

دانلود کتاب راهنمای شرکت در مسابقات و جشنوار‌ه ها 
 
  
پیوندها
 
  
آینه تلاش
نشریه آینه تلاش
گزارشی از موفقیت‌های دانش آموزان
دبیرستان شهید صدوقی یزد:سال تحصیلی 90-89
(1.6MB)
 

سال تحصیلی 89-88
(2MB)


سال تحصیلی 88-87
(1.5MB)